Nigdy nie należy bagatelizować lub lekceważyć sygnałów, które otrzymujemy od naszego organizmu i w każdym podejrzanym przypadku należy niezwłocznie udać się do lekarza specjalisty, który będzie nam w stanie udzielić odpowiedniej pomocy. Leczenie bakteriemii wymaga dokładniej diagnozy, dlatego lekarz powinien przede wszystkim zlecić wykonanie badania na posiew krwi. Dzięki temu uzyskamy odpowiedź na pytanie, która z bakterii jest odpowiedzialna za zakażenie oraz jaką odpowiednią antybiotykoterapię należy dobrać w celu jej skutecznego zwalczenia.

W przypadku leczenia bakteriemii choremu podaje się odpowiednie zestawy antybiotyków, a w zależności od stopnia zaawansowania jej zaawansowania, kuracja może być długotrwała i trudna.

Przy wyborze antybiotyków należy uwzględnić:

  • wiek,
  • stan ogólny chorego,
  • źródło zakażenia.
Leczenie bakteriemii

© Grycaj/Fotolia

Preparaty wykorzystywane w leczeniu bakteriemii

Leczenie bakteriemii nie zawsze wygląda tak samo. Najczęściej stosuje się antybiotyk bakteriobójczy o możliwie najszerszym spektrum działania i małej toksyczności, a weryfikacja antybiotykoterapii następuje po uzyskaniu wyniku lekowrażliwości.

Najbardziej skuteczne preparaty obniżające poziom bakterii kolonizujących jamę ustną to chlorheksydyny. Dotychczasowe badania wykazały najszerszy zakres działania bakteriobójczego i grzybobójczego tych preparatów w przypadku stosowania płukanek o zróżnicowanych stężeniach od 0,1% do 0,2%. Działanie preparatu hamuje wzrost Gram-ujemnych i Gram-dodatnich drobnoustrojów związanych z próchnicą zębów i zapaleniem przyzębia takich jak:

  • Streptococcusmutans,
  • Actinobacillusactinomycettemcomitans,
  • Prevotella albicans.

Po dokonaniu płukania jamy ustnej roztworami chlorheksydyny, znacznie zmniejszy się liczba żywych drobnoustrojów w płytce nazębnej w porównaniu do sytuacji, gdy do płukania używa się roztworów aminofluorków. Zabiegi chirurgiczne z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej oraz periodontologii, przy obecnej bogatej i zróżnicowanej florze bakteryjnej w jamie ustnej, związane są z ryzykiem wystąpienia licznych powikłań, głównie zapalnych. Drobnoustroje  tlenowe i beztlenowe, które stale kolonizują jamę ustną, uniemożliwiają zachowanie pełnej jałowości pola operacyjnego. Dzięki zastosowaniu płukanek zawierających środki antybakteryjne, możliwe stało się uzyskanie korzystnego zmniejszenia liczby drobnoustrojów w operowanej okolicy.

Wsparcie procesu leczenia bakteriemii

W latach 70 udowodniono korzystną aktywność glukonianu chlorheksydyny w stosunku do flory bakteryjnej jamy ustnej. Stwierdzono jej adsorbowanie się na powierzchni szkliwa, hydroksyapatytów i mucyny, dzięki czemu powstaje rezerwuar tego antyseptyku. W wyniku tego znalazła ona szerokie zastosowanie nie tylko w zapobieganiu powstawaniu płytki nazębnej oraz leczeniu zapaleń błony śluzowej, jamy ustnej i ślinianek, ale również w zapobieganiu zakażeniom i powikłaniom zapalnym po zabiegach chirurgicznych oraz w leczeniu implantologicznym.

Preparaty leczenie bakteriemii

© Andrey-Popov/Fotolia

Alkoholowe roztwory chlorheksydyny to:

  • Eludril (0.1% chlorheksydyny),
  • Elugel  – środek w postaci żelu (0.2% dwuglukonianchlorheksydryny),
  • Parodium (0.02% chlorheksydryny).

Najpowszechniejsze roztwory chlorheksydyny stosowane są przed zabiegami chirurgicznymi, zachowawczymi oraz innymi zabiegami przebiegającymi z przerwaniem ciągłości błony śluzowej jamy ustnej. W połączeniu z ogólnoustrojową antybiotykoterapią zabezpieczają one przed groźnymi powikłaniami wynikającymi z bakteriemii pozabiegowej oraz dosyć dobrze chronią też przed posocznicą.