Jak już wielokrotnie wspominano, symptomy charakterystyczne dla dusznicy bolesnej są tożsame z zespołem objawów charakterystycznych dla niedokrwienia mięśnia sercowego. Przeważnie dławica piersiowa objawia się jako ból w klatce piersiowej albo jako uczucie ciężaru i ucisku. Tym, co jest charakterystyczne dla niego to:

 • sam ból wykazuje szczególne powiązania ze stresem;
 • ból umiejscowiony w klatce piersiowej pojawia się głównie po wysiłku — szczególnie jest to widoczne przy takich czynnościach jak wchodzenie po schodach oraz szybkie chodzenie;
 • niezwykle często na możliwość pojawienia się bólu wpływają warunki pogodowe;
 • dyskomfort może wiązać się również z przyjmowaniem posiłku (szczególnie jeśli jest on obfity i dość tłusty).

Omawiany tutaj ból może mieć różnorodny charakter, a więc być:

 • rwący;
 • rozrywający;
 • palący;
 • rozpierający;
 • duszący;
 • ściskający.

Objaw ten umiejscowiony jest tuż za mostkiem albo po lewej stronie klatki piersiowej — niezwykle rzadko zlokalizowany jest po prawej. W części przypadków uczucie bólu może rozchodzić się w kierunku sąsiednich części ciała. Przeważnie promieniuje do: pleców, łopatek, ramienia, barku, łokcia, gardła, szczęki, a nawet dłoni.

Dla bólu towarzyszącego dławicy piersiowej typowe jest dość szybkie ustępowanie — zazwyczaj po kilku minutach. Pacjent, chcąc pomóc sobie w bólu, może przyspieszyć jego ustąpienie przy pomocy:

 • zażycia specjalistycznego preparatu, który to zawiera nitroglicerynę;
 • odpoczywając.
objawy dusznicy bolesnej

© rob3000/Fotolia

Chociaż ból należy do typowych klinicznych objawów dusznicy bolesnej, to znane są również inne symptomy towarzyszące chorobie

Wśród nich należy wymienić między innymi:

 • nudności;
 • uczucie braku powietrza albo duszności — określane również jako tak zwane skrócenie oddechu;
 • omdlenia — pojawiają się przede wszystkim jako wynik stresu albo wysiłku fizycznego.

Dość ciekawym jest fakt, że w trakcie napadu:

 • oddech chorego pozostaje miarowy;
 • samo serce pracuje regularnie, a jego uderzenia są spokojne;
 • brak widocznych zmian w pomiarach ciśnienia krwi.

Symptomy towarzyszące bólowi przy dusznicy uzależnione mogą być od tego, co aktualnie robił chory. Dla przykładu:

 • w trakcie wykonywania aktywności fizycznej osoba zamiera w ruchu;
 • jeśli chory leży w momencie ataku dusznicy, to pojawiają się poty, ogólna bladość oraz uczucie zagrożenia.

Oprócz wspominanych powyżej nieprzyjemnych dolegliwości pojawiają się kolejne utrudnienia w życiu codziennym. Znamienne jest to, że oprócz dość oczywistego pogorszenia się stanu fizycznego pacjenta, pogarsza się również zdrowie psychiczne. Owo pogorszenie łączy się w głównej mierze z obawą o powtórzenie się samego ataku. Co ciekawe, również sam atak dławicy może mieć swoje konsekwencje, wśród których należy wymienić:

 • odbijanie z żołądka;
 • nagła oraz wzmożona potrzeba oddania moczu.

Chorzy często zastanawiają się, czy istnieją jakieś przedmiotowe objawy, które mogłyby świadczyć o obecności dusznicy bolesnej. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że poniżej opisane objawy mogą łączyć się tylko i wyłącznie z chorobą niedokrwienną serca. Przy miażdżycy pozostałych tętnic dochodzi do prawdopodobieństwa choroby wieńcowej u pacjenta. Na samą chorobę wieńcową wskazują przeważnie takie symptomy jak:

 • niedomykanie się zastawki mitralnej;
 • niewydolność serca;
 • zaburzenia w rytmie mięśnia sercowego.

Niezwykle rzadkie jest, żeby atak duszności bolesnej skończył się zawałem — ryzyko takie pojawia się przy szczególnie ciężkich przypadkach. Co więcej, do śmierci pacjenta dojść może również w trakcie samego ataku choroby oraz tuż po skończeniu się napadu dławicy. Szczęśliwie, badania statystyczne pokazały, że ryzyko śmierci jest niezwykle niskie i w większości przypadków choroba ta nie stanowi zagrożenia dla życia chorego. Dzięki postępowi w medycynie oraz farmakologii chorzy z dusznicą mogą żyć jak osoby w pełni zdrowe.

Dusznica bolesna może nie dawać żadnych objawów, taki przebieg choroby jest szczególnie niebezpieczny

Wspominano już, że w niektórych przypadkach dojść może do w pełni bezobjawowego przebiegu choroby. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, to jest ona niezwykle groźna — nie tylko znacząco opóźni wprowadzenie samej kuracji, lecz również profilaktyki przed zawałem serca. Podobne problemy pojawiają się, gdy symptomy nie są charakterystyczne oraz trudne do rozpoznania. Jeśli chodzi o bezobjawowe niedokrwienie mięśnia sercowego, to udało się wyróżnić tak zwane równoważniki dusznicy bolesnej. Równoważniki, czy też maski, są to po prostu objawy, które w momencie braku charakterystycznego bólu, mogą świadczyć o obecności choroby. Wśród nich wyszczególniono:

 • duszność wysiłkowa, która przeważnie dotyka osoby chore na cukrzycę oraz w podeszłym wieku;
 • osłabienie;
 • zmęczenie;
 • ból brzucha połączony z nudnościami;
 • nadmierna potliwość — szczególnie po wysiłku.

 

© Adiano/Fotolia

Na szczególną uwagę zasługuje sytuacja, gdy ból okazuje się:

 • długotrwały;
 • pojawiający się w trakcie spoczynku albo w nocy;

 • gdy do jego pojawienia się niepotrzebny jest jakikolwiek wysiłek;
 • gdy ból jest dość silny.

Opisane powyżej sytuacje świadczą o zagrożeniu pojawienia się zawału serca — zagrożenie to typowe jest dla tak zwanej niestabilnej dusznicy bolesnej. Z uwagi na ryzyko ataku serca dławica piersiowa niestabilna uznawana jest za stan przedzawałowy.

Na koniec warto przypomnieć, że w większości przypadków dusznica bolesna pojawia się u kobiet po 5. dekadzie życia i u mężczyzn po 4. dekadzie życia.