Urazowe uszkodzenie mózgu

Urazowe uszkodzenie mózgu (ang. traumatic brain injury, TBI), zwane też urazem wewnątrzczaszkowym, powstaje wskutek działania zewnętrznej siły spowodowanej ...

Czytaj więcej