Zapalenie oskrzeli jest stanem zapalnym błony śluzowej oskrzeli i może wystąpić w postaci ostrej, podostrej lub przewlekłej. Występuje też pod nazwą bronchit (bronchitis). Jest to lokalny stan zapalny dróg oddechowych doprowadzających powietrze do płuc. Choroba jest bardzo powszechna i dosyć łatwo można ją pomylić z przeziębieniem, szczególnie w początkowej fazie. Może być także powikłaniem po przeziębieniu. Jeżeli zatem wystąpią objawy, zwłaszcza przeciągający się i trwający przez kilka dni kaszel, należy skontaktować się z lekarzem. Na zapalenie oskrzeli większość społeczeństwa chorowała przynajmniej raz w życiu, jest ono bowiem najczęściej diagnozowaną chorobą wśród osób zgłaszających się do lekarza z powodu ostrego kaszlu. Dolegliwości tej nie należy lekceważyć, ponieważ zaniedbania mogą doprowadzić do powstania powikłań, które odczuwalne będą do końca życia.

Chorobę wywołują różne czynniki. Postać przewlekła spowodowana jest głównie przez dym tytoniowy lub inne zanieczyszczenia powietrza oraz ekspozycję na czynniki drażniące w zakładach pracy, rzadziej natomiast przez zakażenie wirusowe. Zakażenie dróg oddechowych przebiega wówczas z przekrwieniem i złuszczaniem się nabłonka oddechowego. Charakteryzuje się kaszlem ze śluzowo-ropną wydzieliną. Powstaje wysięk w świetle oskrzeli, który ustępuje samoistnie i nie upośledza funkcji układu oddechowego.

zapalenie oskrzeli

© Naeblys/Fotolia

Zapalenie oskrzeli ze względu na czas trwania choroby można podzielić na ostre, podostre i przewlekłe

Aby zdiagnozować przewlekłe zapalenie oskrzeli, choroba musi utrzymywać się przez większość dni w 3 miesiącach roku i w ciągu dwóch kolejnych lat. Obok rozedmy płuc jest jedną z dwóch podstawowych przyczyn prowadzących do przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – POChF. Ostry atak zapalenia oskrzeli jest najczęściej powikłaniem przeziębienia, grypy lub innej infekcji zapalnej. Towarzyszą mu uciążliwe dla chorego objawy. Choroba może mieć podłoże wirusowe (dzieje się tak w 90% przypadków) lub podłoże bakteryjne (w 10% przypadków). Często zapadają na nią dzieci.

Wywołana może być przez infekcję, ale również przez chłodne i wilgotne powietrze, źle wietrzone pomieszczenie oraz dużą liczbę osób w mieszkaniu. Wirusy powodujące zapalenie oskrzeli to m. in. wirusy paragrypy, adenowirusy, RS-wirusy, rynowirusy, czasami wirus opryszczki, wirus Coxsackie. Bakterie odpowiedzialne za część przypadków zachorowań to Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae oraz Bordetella pertussis i Streptococcus pneumoniae. Mikroorganizmy wywołują stan zapalny, uszkadzając nabłonek.

Zapalenia oskrzeli można podzielić ze względu na czas trwania choroby. Jeżeli trwa ono krócej niż 3 tygodnie, mamy do czynienia z ostrym zapaleniem, trwające od 3 do 8 tygodni zwane jest podostrym i ostatni rodzaj to przewlekłe, trwające powyżej 8 tygodni. Ostre zapalenie oskrzeli najczęściej jest spowodowane zakażeniem wirusowym. Zapalenie podostre jest z kolei wynikiem nadreaktywności oskrzeli po przebytym zakażeniu albo zakażenia krztuścem. Zapalenie przewlekłe jest spowodowane wpływem szkodliwych czynników środowiskowych, najczęściej palenia tytoniu.

Grupy o wysokim ryzyku zachorowania na zapalenie oskrzeli to dzieci, palacze i osoby narażone na wdychanie oparów lub płynów

Zapalenie oskrzeli to częsta choroba wieku dziecięcego. Nasilenie choroby zależy od wieku – im dziecko młodsze, tym przebieg jest cięższy, a w okresie noworodkowym może być nawet zagrożeniem dla życia. W przypadku dzieci chorobę poprzedzają cechy infekcji kataralnej i choroba występuje jesienią, zimą i wiosną. U dzieci diagnozowane jest najczęściej ostre zapalenie oskrzeli. Zapalenie oskrzeli u niemowląt i dzieci starszych trwa około tygodnia, sam kaszel może się jednak utrzymywać nawet jeszcze przez kilka tygodni.

zapalenie oskrzeli choroba

© Paolese/Fotolia

Zapalenie oskrzeli jest stanem zapalnym błony śluzowej oskrzeli i może wystąpić w postaci ostrej, podostrej lub przewlekłej. Występuje też pod nazwą bronchit (bronchitis). Jest to lokalny stan zapalny dróg oddechowych doprowadzających powietrze do płuc. Choroba jest bardzo powszechna i dosyć łatwo można ją pomylić z przeziębieniem, szczególnie w początkowej fazie.

Grupą osób o podwyższonym ryzyku zachorowania są głównie nałogowi palacze oraz osoby narażone na wdychanie oparów oraz pyłów. Zauważalne jest również występowanie nasileń zachorowań osób w konkretnym przedziale wiekowym. Dużą wrażliwością na przewlekłe zapalenie oskrzeli wykazują także np. osoby w wieku młodzieńczym oraz starzejące się.